Tu Hài

Chia sẻ bài viết: 


Tu Hài:
Tu hài loại 15 con/kg (45.000 đ/kg)
Tu hài loại 10 con/kg (60.000 đ/kg)
Tu hài nướng mỡ hành
Tu hài ăn sống với mù tạt xanh
Tu hài hấp xả


Bài viết khác

Lên đầu trang